Rehabilitering

Rehabilitering

Vi har  god kompetanse på rehabilitering av alle typer el-anlegg. Vi hjelper gjerne til med alt fra de små oppdragene til store totalrehabiliteringer. Vårt fokus er å tilby økonomisk forsvarlige tiltak og løsninger som er holdbare over lang tid.

Ta en el-sjekk. Det kan redde liv!

Ved å gjennomføre en el-sjekk, går en av våre elektrikere gjennom hele det elektriske anlegget i boligen din og skriver en tilstandsrapport. Eventuelle feil og mangler blir avdekket og påpekt. Dermed er det enkelt å få oversikt over anleggets tilstand og rette opp eventuelle feil. Du er selv ansvarlig for at det elektriske anlegget i boligen din er i forsvarlig stand. At du er ansvarlig betyr at forikringsselskapet ikke dekker de totale kostnadene ved brann hvis den skyldes feil i el-anlegget.

Har du et sikringsskap med gammeldagse skrusikringer?

Da bør du få sjekket tilstanden på sikringsskapet så raskt som mulig. Mange gamle sikringsskap er ikke tilpasset det strømforbruket vi har i dag. Innholdet i skapet kan være i dårlig forfatning og kretsene er ofte overbelastet. Et overbelastet sikringsskap utgjør en stor brannfare.Ved å oppgradere til nytt sikringsskap får du moderne automatsikringer med jordfeil. Disse sikringene beskytter kursene i huset slik at ledninger og stikkontakter ikke blir overbelastet. Samtidig sørger de for at ikke farlige jordfeilstrømmer blir stående i anlegget og skaper brannfare. Vi kan også installere overspenningsvern. Overspenningsvernet beskytter mot høye spenninger på nettet som kan skade elektriske artikler som er plugget i stikkontaktene.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Kontakt oss

Sertifikater