Bedrift

Belysning

Man kan faktisk få bedre lys for mindre penger. Investeringer i energisparende nye belysningsanlegg gir både store besparelser på driften og bedrer belysningen. Samtidig tilføres mindre varme og inneklimaet blir bedre. Er belysningsanlegget tilpasset ditt behov? Eller er det ikke foretatt endringer siden firmaet flyttet inn i lokalene? Behovet for belysning endrer seg over tid. Arbeidsoppgavene endrer seg ofte og med dette krav til belysning.

På kontoret utgjør belysningens andel av el-forbruket 30-60 %. Med dagens effektive lyskilder og armaturer, ny teknikk for styring og regulering, nye belysningsprinsipper og mer nøyaktig beregningsmetoder er tiden nå inne for en inngående gransking av belysningsanlegget. Med riktig bruk av belysningsutstyr kan el-forbruket reduseres kraftig.

Internkontroll

Feil i det elektriske anlegget kan forårsake brann! Som daglig leder har du ansvaret for vedlikehold og ettersyn av det elektriske anlegget. Vi har utarbeidet et system som er skreddersydd for å administrere og utføre denne kontrollen profesjonelt. I tillegg til å sikre at anlegget tilfredsstiller myndighetenes krav, gir systemet økt personsikkerhet i din bedrift, mer effektiv produksjon, redusert energiforbruk, færre driftsstopp og reduserte vedlikeholdskostnader.

Sammen med deg gjør vi en risikovurdering og avtaler hvor ofte kontroll skal gjennomføres. Vi passer på at dette utføres etter avtale, og kreves det termofotografering av de elektriske installasjonene gjør vi det. På den måten frigjør du tid til annet arbeid og fritas for kontrollansvar.

Når du har gjennomført en internkontroll hos oss, får du oversendt en rapport med feil og mangler.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Kontakt oss

Sertifikater